พิมพ์
วันพุธ, 16 มีนาคม 2559 เขียนโดย Super User หมวด: Industrial Crafts Design ฮิต: 2106


การศึกษา

- 2540 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรม) จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2535 ศิลปบัณฑิต (เครื่องเคลือบดินเผา) เกียรตินิยมอันดับสอง จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร