พิมพ์
วันศุกร์, 18 มีนาคม 2559 เขียนโดย Super User หมวด: expert ฮิต: 2132

 

    

การศึกษา

  - Master of Arts in Applied Teatre (Drama in the Community Drama and Education) จาก University of London สหราชอาณาจักร
  - 2548 Master of Manage Human Resources Management (International Program) จาก Mahidol University
  - 2545 Bachelor of Fine and Applied Arts (Drama) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์