พิมพ์
วันพฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2559 เขียนโดย Super User หมวด: broad ฮิต: 1341

 

 

ตำแหน่ง              ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การศึกษา            - ศศ.บ.(เกียรตินิยมดี) สาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                     - M.A (English) Central Missouri State University, U.S.A

                     - ภาษาอัตาเลียน Universita Italiana per Stranieri (Perugia) และประวัติศาสตร์

                     ศิลปะสมัยใหม่ของอิตาลี Universita di Roma